Projektledelse, Integration Hovedprodukt

Målgruppe:

Til den nystartede Webshop, der ønsker integration til eksterne systemer som en essentiel del af den daglige forretning; og til den etablerede Webshop, der ønsker at udvide den nuværende platform med integration til eksterne systemer.

Projektledelse i punktform.

 • Opstartsmøde, og klarlægning af integrationsbehov
 • Identificering og udvælgelse af partnere
 • Gennemgang, vurdering, og godkendelse af ydelser fra partnere
 • Kvalitetssikring af integration
 • Sparring omkring fremtidige behov
 • Partner service (tilkøb)

Priser:

Alle priser er ekskl. moms.


Projektledelse i detaljer.

Opstartsmøde:

Foregår fysisk hos kunden, alternativt via Skype. På mødet fastlægger vi i fællesskab

 • Hvilke snitflader er nødvendige i integrationen (Økonomisystem, Kassesystem, CRM, portaler, o.lign.)
 • Gennemgang af arbejdsgange i virksomheden. Hvilke data er nødvendige at udveksle? Hvor oprettes og vedligeholdes data? Hvilke procedurer er nødvendige i forbindelse med ordrer, kunder, indkøb, og lager?
Identificering og udvælgelse af partnere:

Ud fra resultaterne af opstartsmødet udvælges et hold af partnere indenfor de udvalgte fokusområder.

Den/de udvalgte partnere præsenterer sig selv, og udarbejder en løsningmodel, ud fra de oplysninger de har fået fra Webshop.Partners, og fra egne supplerende interviews.

Gennemgang, vurdering, og godkendelse af ydelser fra partnere:
 • Partnerne fremsender tilbud til kunden via Webshop.Partners, som gennemgås og forklares i detaljer af både partner og Webshop.Partners.
 • Evt. tilretninger udarbejdes af partneren, og godkendes af kunden via Webshop.Partners.
 • Alle aftaler godkendes endeligt af kunden.
Løbende online adgang til igangværende projekter:
 • Ved hjælp af et overskueligt online projektværktøj, kan kunden på alle tidspunkter følge med i udviklingen af integrationen.
 • Kunden, partnerne, og Webshop.Partners har alle adgang til samme projekt, og alle kan bidrage med input.
 • Webshop.Partners er ansvarlig for projektværktøjet, og er forpligtet til at holde det opdateret.
Kvalitetssikring af integration:

Webshop.Partners sikrer at der er fuld overensstemmelse imellem kundens krav og behov, og partnernes ydelser.

Eventuelle divergenser og uklarheder afklares med Webshop.Partners som projektleder.

Sparring omkring fremtidige behov:

Der afholdes et Sparringsmøde én gang hver anden måned af ½-1 times varighed via Skype. På Sparringsmødet diskuteres planer for

 • Fremtidig udvikling af Webshop integrationen.
 • Nye integrationsmuligheder.
 • Evt. udvidelse af eksisterende integrationer.

Yderligere sparringsmøder er mulige. Her kan benyttes ydelserne Mødedeltagelse eller Ad Hoc ydelser.

Partner service (tilkøb):
 • Webshop.Partners tager sig af indkommende henvendelser fra eksterne partnere der henvender sig direkte til kunden, med tilbud om ydelser indenfor Online Marketing.
 • Kunden henviser ekstern kontakt til Webshop.Partners, som vurderer de indkomne henvendelser i forhold til kundens forretning, marked, og vækstmål.
 • Webshop.Partners præsenterer de partnere overfor kunden, som vurderes at opfylde ovenstående kriterier, og et evt. samarbejde diskuteres
 • Ydelsen dækker maksimalt 10 henvendelser pr. måned. Flere kan tilkøbes efter behov.