Projektledelse, Webshop / Hjemmeside

Målgruppe:

Til Webshoppen eller hjemmesiden der har fået sat de grundlæggende ting op, og nu skal starte Online markedsføring.

Projektledelse i punktform.

 • Opstartsmøde, og fastlæggelse af budget
 • Identificering og udvælgelse af partnere
 • Gennemgang, vurdering, og godkendelse af ydelser fra partnere
 • Løbende online adgang til igangværende projekter
 • Fast månedligt online statusmøde
 • Månedlig opgørelse af det samlede resultat
 • Præsentation nye partnere og/eller ydelser
 • Partner service (tilkøb)

Priser:

Alle priser er ekskl. moms


Projektledelse i detaljer.

Opstartsmøde:

Foregår fysisk på kundens adresse, alternativt via Skype. På mødet fastlægger vi i fællesskab

 • Webshoppens målgrupper
 • Vækstplaner
 • Produktudvalg
 • Marketing muligheder (SEO, Adwords, Sociale medier, E-mail marketing, m.v.)
 • Fastlæggelse af fokusområder indenfor Online marketing
 • Geografi (herunder evt. internationalisering)
 • Online marketing budget
 • Tidsplan for opstart
Identificering og udvælgelse af partnere:

Ud fra resultaterne af opstartsmødet udvælges et hold af partnere indenfor de udvalgte fokusområder.

 • Partnerne præsenterer sig selv, og udarbejder en Online marketing plan, ud fra de oplysninger og budgetter de har fået fra Webshop.Partners, og fra egne supplerende interviews.
Gennemgang, vurdering, og godkendelse af ydelser fra partnere:
 • Partnerne fremsender tilbud til kunden via Webshop.Partners, som gennemgås og forklares i detaljer af både partner og Webshop.Partners.
 • Evt. tilretninger udarbejdes af partneren, og godkendes af kunden via Webshop.Partners.
 • Alle aftaler godkendes endeligt af kunden.
Løbende online adgang til igangværende projekter:
 • Ved hjælp af et overskueligt online projektværktøj, kan kunden på alle tidspunkter følge med i udviklingen af Online marketing projektet.
 • Kunden, partnerne, og Webshop.Partners har alle adgang til samme projekt, og alle kan bidrage med input.
 • Webshop.Partners er ansvarlig for projektværktøjet, og er forpligtet til at holde det opdateret.
Fast månedligt statusmøde via Skype:
 • Kunden, alle involverede partnere, og Webshop.Partners afholder ét månedligt statusmøde af ½-1 times varighed.
 • På mødet gennemgås den forrige måneds resultater fra hver partner.
 • Der lægges i fællesskab strategi for næste måneds indsats, med hensyntagen til sæson, kampagner, udsalg, begivenheder, og andet der kan have indflydelse på den valgte strategi.
 • Efter mødet udsender Webshop.Partners et beslutningsreferat til alle deltagere. Dette lægges også i det fælles Online projektværktøj.
Månedlig opgørelse af det samlede resultat:
 • Webshop.Partners udarbejder en fast månedlig opgørelse over resultater, indeholdende historik så den samlede udvikling kan følges.
 • Opgørelsen placeres i det fælles Online projektværktøj.
Præsentation af nye partnere og/eller ydelser:
 • Webshop.Partners holder sig hele tiden ajour med e-commerce markedet, i forhold til de indgåede kundeaftaler, og præsenterer løbende kunden for nye muligheder.
 • Da dette ikke er en eksakt ydelse, bliver den udført Ad Hoc.
Partner service (tilkøb):
 • Webshop.Partners tager sig af indkommende henvendelser fra eksterne partnere der henvender sig direkte til kunden, med tilbud om ydelser indenfor Online Marketing.
 • Kunden henviser ekstern kontakt til Webshop.Partners, som vurderer de indkomne henvendelser i forhold til kundens forretning, marked, og vækstmål.
 • Webshop.Partners præsenterer de partnere overfor kunden, som vurderes at opfylde ovenstående kriterier, og et evt. samarbejde diskuteres
 • Ydelsen dækker maksimalt 10 henvendelser pr. måned. Flere kan tilkøbes efter behov.